Ferraduel

- Geç çiçeklenen bir çeşittir. – İkiz meyve yapmaz. – İç randıman oranı % 35 tir. – İç meyve ağırlığı 1,3 gr.dır. – Tozlayıcısı FERRAGNES çeşididir. – Tozlayıcısı Ferragnes randıman %26-28 ikiz iç oranı % 0 dır.

Ferrastar

- Geç çiçeklenen bir çeşittir. – Ağaçlar çabuk meyveye yatar. – Sert kabuklu bir çeşittir. – İç randımanı %20-25 civarındadır. – İkiz badem oranı %8-10 civarındadır. – Tozlayıcıları Ferragnes ve Ferraduel’dir.

Ferragnes

- Fransa orijinli bir çeşittir.Geç çiçek açar – Dallanma seyrektir. – Çabuk meyveye yatar. – Bol ve kararlı ürün verir. – Kabuklar serttir. – İç randıman %35-40‘dır. – Çift badem oranı %2-3’ tür. – Tozlayıcısı Ferraduel, Ferrastar, Ferragnesdir.

Yaltınsky

- Yugoslavya orijinli bir çeşittir. – Çok geç çiçek açmaktadır. – İkiz meyve verme özelliği yüksektir (%45-50) Primorski ile tozlanır. – Meyvelerinin iç kalitesi ve randımanı iyidir.(%40). – Bilinen yabancı badem çeşitleri içerisinde en geç çiçek açan çeşitlerden biridir.

N. Plus Ultra

- Özellikle meyveleri sanayiye uygun bir çeşittir. – Bu çeşidin olumsuz yanı ikiz meyve oranının yüksek (%20) olmasıdır. – Bu çeşidin önemli bir özelliği de su stresine çok hassas olmasıdır. N. P. Ultra verimli bir çeşit olup uzun ömürlüdür. – Randımanı %45-48 civarındadır. – Erken çiçeklenen çeşittir. -Tozlayıcıları Nonpareil ve Marcona’dır.

Tuono

- İtalya orijinlidir. – Geç çiçeklenir. – En önemli özelliği kendine verimlidir. – Mahsul verme durumu iyidir. – İç randıman %40 civarındadır. – İkiz badem oranı %15-30 civarındadır. – Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.

Texas (mission)

- Kabuğu yumuşak(Diş Badem)Randımanı %55-60 civarındadır. Orta geç çiçeklenir – İç badem kalitesi orta, – Çift badem oranı %15-30 dur. – Teksas çeşidi kendine verimli olmayıp dölleyici olarak Nonpariel ve N.Plus Ultra kullanılmaktadır.

Nonpareil

Ağaçlar yayvan yüksek, verimli ve Orta geç çiçek açar. – İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır. – Nonpareil orta büyüklükte meyveye sahiptir. – Dölleyicileri Teksas ve N.P.Ultra olup kendine verimsizdir. – İnce kabuklu olup uzun süre muhafazası güçtür. – Randıman %58-63′dür.